Siffrorna ar chockerande hoga i enlighet me undersokningar inneha ungefar varannan fruntimmer

sam var tionde hane i Europeiska unionen upplevt sexuella trakasserier gallande jobbet. Men av vanar alternativt skrack forblir dom flesta tysta. Det befinner sig relevant att satta uppenbar granser, forklarar psykeplusexperten Benjamin Martens. Sam skanker effektiva vink forsavit hurdan dom sasom drabbas kan skydda sig.

Okej aldrig illvilj!

Drabbade kanner sig vanligtvis bade obekvama och osakra skal dom overhuvudtaget reagera gallande obscena skoja gallande lunchen, kungen illasinnad blickar samt grym anspelningar ino kontorsvardagen? Varenda borjar nog sexuella trakasserier kolla in det – och va vara tvunge en gumma alldeles lat okej bland karla pa kontoret? “Sexuella trakasserier kan likasa finnas subtila. Det behover ick finnas att ‘kampa’ forst”, anser psykologen Benjamin Martens av psycheplus – sam rader dom drabbade att gardera sig. Pro chefen sasom kommer hotfullt uppemot ett lontagare, tjanstemannen som lagger in nakenbilder inom sin kollegas postmapp – do upptrader alla villig en skymflig fason och gor sig kansk till samt tillsammans straffbara.

“Det finns massor typer bruten sexuella trakasserier”, framhaller psykeplusexperten Benjamin Martens. ”atminston rekommenderas nagon genomgaende streck. Ingen vara tvungen fullkomligt lat ja intrang.” Juridiskt ar skyddet utav offren klart reglerat. Den allmanna likabehandlingslagen (AGG) definierar sexuella trakasserier saso oonskat, sexuellt specifikt uppforande som saken dar berorda personen uppfattar saso krankande alternativt nedsattande. Likva befinner si sexuella overgrepp alarmerande utbredda, i synnerhet inom saken da professionella miljon i enlighet me ett studie av Internationella arbetsorganisationen (ILO) ager 40 till 50 andel it all kvinn blivit utsatta stav sexuella trakasserier villig jobbet. I enlighet med en germa undersokning tillsamman 4 000 kvinnliga respondent var det till och med 72 ande.

Inget “trivialt forbrytelse” stav do drabbade

Saken da stora flest fran de drabbade ar for den skull kvinnor. Andock det finns likasa manliga offer ett schweizisk granskning visar att vart tionde maskulin anstalld inneha haft att foreta tillsamman nargangen alternativt oanstandiga kollegor alternativt kvinnliga overordnade. En EU-studie kommer fram mot likadan deduktion. Det befinner sig fast an jamstalld tufft pro bada konen att forsvara sig til det har ”Sexuella trakasserier utspelar trots alltsamman icke ifall en olampligt uttryckt sexuellt hag, utan klargjort ifall ett sexualiserat formulering stav makt. De sasom drabbas mar mycket antaglige av det har sam reagerar foljaktligen mestadel skramt. Otaliga kanner sig forodmjukade sam fruktar att ingen skall antar do anda”, anser Martens. Sarskilt kvinns befinner sig aven paralyserade it radslan sta sexuellt vald. Det ar tufft pro do majoriteten utav do att overvinna sina hamningar och efterstrava handrackning.

Skada saken da som ignorerar incidenterna riskerar att hamna ino en stygg cirkel saken da psykiska stressen kan erhalla allvarliga halsokonsekvenser. Symtomen liknar mobbningsoffers, forklarar psykologen ”De som drabbas tvivlar villi sig sjalva samt tappar sjalvfortroendet. Ofta minskar motivationen att tjanstgora, do blir isolerade, deras allmanna livskvalitet minskar.” Saken da som sol observerar sadana symptom kan tillsamman handtag fran e psykologiskt sjalvtest fastsla forsavitt den lopande stressen allaredan age fatt psykiska konsekvenser inom svara rattssak kan saken dar psykiska jakt leder mo samt med till angestsyndrom, depression samt inkompetens att gno. Den som lider fran nago paflugen medarbetare bord darfor ta tryt kanslor kungen seriost. Sta mobbare som anta att dom kan komma undan tillsamman sitt beteende tendera berora sig uppmuntrade att fortskrida trakasserierna.

Forslag Hur offren kan forsvara sig

Ett vettigt forsta moment befinner si att vanda sig mo en n litar kungen, sasom din partner alternativt goda kompisar. Aterkopplin av e inom din narmilj kan assistera de att battre avgora lage. – De som drabbas skall under inga omstandigheter kolla skulden villig sig sjalva, exempelvi darfor att do skal aga misstag plagg villig sig, framhaller Benjamin stav allting befinner si det centralt att forskjuta pafluge hogt sam klargjort. Do som drabbas plikt bega klart ”Inte odl! mi kanner undertecknad pressad och det accepterar mi ej!”

Sedermera ska de undran krin gallande foretaget – konfidentiellt mo en inledning eventuellt finns det andra kollegor saso samt blir trakasserade fran den berorda personen. Forsavit intet ovrigt hjalper kan ni bege sig at din arbetsansvarig, foretagsradet alternativ kvinnorepresentanten. Arbetsgivaren befinner sig skyldig att undersok samt agera inom va klaga. Bundenhet kungen hurda allvarliga handelserna befinner si kan e straffrattsligt metod ocksa vara riktig korbana att knata. Information finns nabar a Federal Anti-Discrimination Agency.

– Aven om offren kanner sig hjalplosa har de faktiskt overtaget, sager psykologen. “De som forsvarar sig inneha goda forutsattningar att na malet – samt forovaren age kopiost att stupa en valgrundat klaga kan medfora slutet villi karriaren forut honom.”

About The Author

sidebar-cta-repairs
sidebar-cta-careplan
sidebar-cta-installations

Comments

More Posts You May Find Interesting